Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (19. 10. 2022) byl ustaven Kontrolní výbor

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro úsek kontrolní činnosti.

Kontrolní výbor zejména:

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti
  • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Členy kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty městské části, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě městské části.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

JUDr. Martin Ridzoň

Předseda

Ing. Zámyslická Ivana

Tajemnice

284 08 08 63

Zamyslicka.Ivana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 125

Anna Zborníková

Členka

Ing. Pavel Pitra

Člen

Leoš Biskup

Člen

Ing. Petr Blažek

Člen

Mgr. Aleš Liberda

Člen

Pavel Dvořák

Člen