Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byl ustaven Krizový štáb (Usnesení č. 57/18/star.)
Bezpečnostní ředitel na základě dobrých zkušeností z předchozích let předkládá Radě návrh na obsazení Krizového štábu ÚMČ Praha 19, který je poradním a iniciačním orgánem Rady v situaci malých (lokálních) mimořádných situací na které se nevztahují opatření dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, ale které mohou ovlivnit chod městské části či určité lokality (požáry, dopravní kolaps, potencionální kriminalita, zátopy).

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Žďárský Pavel

Předseda

284 08 08 24

Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 106

Ing. Olmr Vladimír

Místopředseda

284 08 08 64

Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 109

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Tajemník

284 08 08 31

Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Ing. Petráň Radek

Člen

Petran.Radek@kbely.mepnet.cz

Biskup Leoš

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

JUDr. Nykles Josef

Člen

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Ing. Peterková Ivana

Členka

286 852 470

Peterkova.Ivana@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

Přízemí, Kancelář č. 5

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Členka

286 85 01 84

Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 3

Sobotka Bohumil

Člen

284 08 08 30

Sobotka.Bohumil@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

Přízemí vpravo, Kancelář č. 012

Ing. Pitra Pavel

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Březinová Kateřina

Členka

284 08 08 84

Brezinova.Katerina@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 111

Bílek Vladimír

Člen

Dvořák Pavel

Člen

Bradáč Jiří

Člen

777288081

Bradac.Jiri@kbely.mepnet.cz

Lidový dům Kbely, Toužimská 244

Přízemí vpravo

Ing. Měchura Jan

Člen

Haniak Tomáš

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Buršík Tomáš

Člen

284 08 08 52

Bursik.Tomas@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 214

Mgr. Bc. Přibil Květoslav

Člen

734 751 307

pribil@skola-kbely.cz

Albrechtická 732

1. patro