Na základě rozhodnutí starosty a předsedy Bezpečnostní komise (BK) Pavla Žďárského, projednaného a schváleného na zasedání BK Městské části Praha 19 dne 27. 10. 2017, informujeme kbelské občany o zřízení preventivní bezpečnostní skupiny SENIOR, jejíž aktivity jsou zaměřeny na prevenci kriminality páchané na seniorech (Usnesení č.  80/18/star.)

 

KOMISE OD BŘEZNA 2020 FUNGUJE  VZHLEDEM K SITUACI BEZKONTAKTNĚ – TJ. MAILEM A TELEFONICKY – KOMUNIKUJE OPERATIVNĚ. Pravidelně se řeší i případy podvodů na seniorech, na které telefonicky upozorňují nejen místní obyvatelé, nýbrž dáváme do povědomí informace i o aktuálně se vyskytujících případech podvodů zveřejněných od pražských médií. Zástupci seniorů jsou pravidelně upozorňováni na tyto podvodné jevy, informace se vyvěšují na veřejných informačních vývěskách či jsou zasílány SMS Info.

V současné době se jeví nezbytné vyvíjet jakoukoli preventivní činnost proti protizákonnému jednání podvodníků (tzv. šmejdů) či dalších nebezpečných individuí a právě z tohoto důvodu byla stvořena tato skupina. Bude otevřena i dalším bezpečnostním námětům a připomínkám v souvislosti k bezpečnosti seniorů zde ve Kbelích. V příštím roce se zaměříme na odborné přednášky seniorům v rámci stávajících klubů seniorů a STP, kdy budou připomínána zástupci bezp. skupiny či formou letáků různá aktuální bezpečnostní rizika.

Budete-li mít jakékoli poznatky či náměty k řešení této problematiky, obraťte se na své předsedy či zmíněné členy klubů na pravidelných jednáních ev. přímo na pracovníka prevence kriminality Ondřeje Šťastného – telefon: 739 269 794, mail: Stastny.Ondrej@kbely.mepnet.cz nebo na tajemníka úřadu JUDr. Josefa Nyklese.
Jméno Telefon/E-mail Lokalita

JUDr. Nykles Josef

Předseda

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Člen

284 08 08 31

Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Šťastný Ondřej

Člen

Stastny.Ondrej@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764

Přízemí – recepce

Dr. Šeliga Milan

Člen

JUDr. Želásko Petr

Člen

JUDr. Lachnitt Julius

Člen

Zborníková Anna

Členka

Egrtová Šárka

Členka

284 08 08 82

Egrtova.Sarka@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 100