Ilustrační obrázek

Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (2. kolo)

II. kolo volby prezidenta České republiky – informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, zveřejňuje informaci o telefonních číslech pro podání žádosti o … Více

Termín prezidentských voleb 2023

Přesný termín vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před volbami. První přímá volba prezidenta se uskutečnila v roce 2013 a další v roce 2018. V obou případech byl zvolen stávající prezident Miloš Zeman. V předchozích letech volil prezidenta v nepřímé volbě parlament.

Samotná volba prezidenta může být jednokolová nebo dvoukolová. Jednokolová je v případě, že v prvním kole získá jeden z kandidátů více než padesát procent hlasů, což se ještě nestalo. Pak se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva nejlepší kandidáti z prvního kola. I prezidentské volby probíhají tradičně dva dny, a to v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Termín pro první kolo prezidentských voleb:

  • 13. ledna 2023, pátek, 14:00 – 22:00
  • 14. ledna 2023, sobota, 8:00 – 14:00

Termín pro druhé kolo prezidentských voleb:

  • 27. ledna 2023, pátek, 14:00 – 22:00
  • 28. ledna 2023, sobota, 8:00 – 14:00

Termín oznámil 27. června předseda Senátu Miloš Vystrčil. Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu tak, aby se případné druhé kolo konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta. To skončí Miloši Zemanovi 8. března 2023.

Kdo může volit

Volit prezidenta může každý občan České republiky starší osmnácti let.

Kandidáti na prezidenta 2023

Kandidovat může každý občan České republiky, kterému je nejméně čtyřicet let a není nesvéprávný. Zároveň musí sesbírat alespoň padesát tisíc ověřených podpisů od občanů České republiky, nebo získat podporu od dvaceti poslanců, anebo od deseti senátorů. Kandidátní listina se musí odevzdat na ministerstvo vnitra 66 dnů před volbami.

Volební systém

Prezidentské volby jsou dvoukolové, popřípadě jednokolové, pokud kandidát získal v prvním kole prezidentských voleb více než padesát procent hlasů. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská více než padesát procent hlasů, koná se druhé kolo prezidentských voleb, a to za čtrnáct dnů od prvního kola. Druhého kola se účastní pouze dva nejlepší kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Kandidát, který ve druhém kole získá více hlasů, se stává příštím prezidentem.

Jestliže kandidát před druhým kolem voleb kandidaturu vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

Voličský průkaz

Možnost hlasování na voličský průkaz v prezidentských volbách 2023 mohou opět využít všichni, kdo plánují volit mimo trvalé bydliště. Žádost o voličský průkaz se týká obou kol prezidentských voleb, a tak volič nemusí žádat o průkaz dvakrát. V případě, že chce hlasovat pouze ve druhém kole, jsou příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty. Průkaz lze využít jak v Česku, tak v zahraničí. 

Požádat o voličský průkaz může volič ode dne vyhlášení volby prezidenta písemně, osobně nebo elektronicky:

  • Písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, to znamená týden před volbami v pátek 6. ledna v 16:00 hodin.
  • Osobně je možné o voličský průkaz požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb, to znamená ve středu do 16:00 hodin.
  • Elektronicky může zažádat o voličský průkaz pouze člověk, který disponuje datovou schránkou.

Žádat o voličský průkaz může kdokoli, kdo má právo volit. Žádost se podává na zastupitelském úřadě, u kterého je volič veden ve zvláštním seznamu voličů, nebo na úřadě v místě bydliště. Při osobní žádosti je důležité nezapomenout doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Zaslaná písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče, využít lze například síť Czech pointů.

Volební lístky

Volební lístky obdrží všichni voliči na území Česka na adresu místa trvalého pobytu nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží volební lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Volební lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.


STAROSTA MČ PRAHA 19 v souladu s § 14 odst. 1, písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů stanovuje
minimální počet členů okrskových volebních komisí ve všech volebních okrscích na území MČ Praha 19 ve výši 5 členů.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí