Usnesení č. 159/23/star. – Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2023

Starosta v souladu se zákonem o hl. m. Praze předkládá časový plán, kdy hodlá svolat řádná jednání Zastupitelstva městské části Praha 19 pro rok 2023:

3. Zasedání Zastupitelstva Městské části – středa 22.03.2023

4. Zasedání Zastupitelstva Městské části – středa 28.06.2023

5. Zasedání Zastupitelstva Městské části – středa 20.09.2023

6. Zasedání Zastupitelstva Městské části – středa 13.12.2023

vždy od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19:

Lidový dům – sál
Toužimská 244
Praha 9 – Kbely
197 00

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19