Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2022 (Usnesení č. 1099/22/star.)

Termíny vždy od 17.00 hod.:

1. Ustavující zasedání ZMČ – středa 19. 10. 2022 od 17:00 hodin

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19:

Lidový dům – sál
Toužimská 244
Praha 9 – Kbely
197 00

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19