Ilustrační obrázek spokojených rodičů

informace pro rodiče „Vítání občánků“

Vážení rodiče, s potěšením opět chystáme na letošní podzim tradiční VÍTÁNÍ  NOVÝCH  OBČÁNKŮ  KBEL. Jestliže se Vaše dítě narodilo v období od  1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, mělo v době narození a má trvalý pobyt ve Kbelích, přihlaste se, prosíme, do 29. 9. 2022.

Tiskopis přihlášky je ke stažení níže na této stránce

Vyplněnou přihlášku zanechte na podatelně nebo použijte některou z e-mailových adres:

Jarmila.Konradova@kbely.mepnet.cz

nebo

Zdenka.Podskalska@kbely.mepnet.cz

Pozvánku poté obdržíte poštou.

Děkujeme a těšíme se na Vás a Vaše děti.


Pro své nejmladší občany a jejich rodiče pořádáme pravidelnou akci „Vítání občánků“. Na tento nematriční obřad není právní nárok, vše je na bázi zájmu a dobrovolnosti ze strany rodičů, nicméně úspěšná organizace a důstojný průběh, mimo jiné, vyžaduje dodržení termínů přihlášení, které zveřejňujeme na těchto internetových stránkách. Děti narozené v první polovině roku, tedy od 1. ledna do 30 června vítáme zpravidla na přelomu září a října, přičemž nejpozdější termín přihlášení naleznete na internetu přibližně měsíc před, tedy stačí sledovat tyto internetové stránky po skončení prázdnin. Děti s datem narození od 1. července do 31. prosince vítáme na přelomu zimy a jara příštího roku. V tomto případě postačí sledovat naše stránky od konce února. Vítání občánků probíhá v důstojných prostorách kbelské obřadní síně, o termínu informujeme všechny řádně přihlášené písemnou pozvánkou. Nutnou podmínkou pro pozvání dítěte je jeho trvalý pobyt ve Kbelích.

Pro přihlášení využijte formulář „Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, který naleznete níže na těchto stránkách a pro případné dotazy níže uvedené kontakty.

Jarmila Konrádová, tel.: 284 080 838, e-mail: jarmila.konradova@kbely.mepnet.cz

Zdenka Podskalská, tel.: 284 080 836, e-mail: zdenka.podskalska@kbely.mepnet.cz

Těšíme se na vás a vaše děti.

Data z formuláře jsou žádány za účelem potřebné přípravy slavnostního aktu, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Formulář – Zájem o účast na slavnostním vítání občánků

Formulář ke stažení