INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2016
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ilustrační obrázekč. e. – 12/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební projekty
Zveřejněno: 27. 8. 2018

Ilustrační obrázekč. e. – 11/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podané stížnosti
Zveřejněno: 27. 12. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 10/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
D868/V – stavební úřad
Zveřejněno: 21. 12. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 9/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet voličů volících na VP
Zveřejněno: 5. 12. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 8/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Mimozemská studie
Zveřejněno: 23. 10. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 7/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Škodliví ptáci
Zveřejněno: 17. 8. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 6/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o zařazení mezi účastníky řízení
Zveřejněno: 31. 7. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 5/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy
Zveřejněno: 15. 3. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 4/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Zveřejněno: 13. 3. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 3/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány
Zveřejněno: 24. 2. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 2/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyjmutí ze ZPF
Zveřejněno: 14. 2. 2017

Ilustrační obrázekč. e. – 1/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet zaměstnanců
Zveřejněno: 13. 2. 2017