Sdílená kola najdete ve Kbelích na mnoha místech. Půjčit si je můžete během několika vteřin – stačí jen chytrý telefon s internetem a nainstalovanou appkou. https://www.nextbikeczech.com/

Na území městských částí je navrženo zatím 40 strategických stanic, ze kterých si zájemci mohou kola půjčit a po jízdě je kdekoliv jinde vrátit. V Letňanech, Čakovicích a Kbelích bude k dispozici 60 kol s třírychlostní přehazovačkou. Tyto lokality budou rozšířením stávajícího systému sdílených kol nextbike v Praze což znamená, že registrace v aplikaci Nextbike Vám bude platit i pro Prahu a dalších 13 měst v ČR kde nextbike sdílená kola provozuje.
Prvních patnáct minut jízdy bude po dobu prvních dvou týdnů zdarma. Dalších 30 minut bude stejně jako v Praze za 24 korun.

Bikesharing vhodně doplňuje systém hromadné dopravy a zrychluje pohyb městem s čistou stopou. Ve vyspělých zemích slouží studentům v kampusech, turistům a všem mobilním občanům. Ti zejména v teplých měsících své cesty na půjčeném kole prodlužují a užívají si pohybu vlastní silou. Zpříjemňují si cestu do práce, na nákupy či za zábavou.

Existuje celá řada různě fungujících bikesharingových systémů. Doporučujeme se pro začátek podívat na portál www.bikesharing.cz, který přehledně vysvětluje základní rozdíly mezi jednotlivými druhy systému a popisuje jejich vývoj v čase.

Na rozdíl od klasické půjčovny je bike-sharing provozován prostřednictvím sítě stanovišť nebo geo-zón přímo v ulicích, kde je možné kolo vyzvednout i zanechat, a to v kteroukoli denní či noční hodinu. Systém funguje na základě uživatelské aplikace, SMS, karet apod.

V Praze fungují následující systémy veřejně sdílených kol: Homeport, RekolaVelonetLime

V březnu schválila Rada hl. m. Prahy SEZNAM PRAVIDEL PRO VŠECHNY SYSTÉMY SDÍLENÝCH KOL, které chtějí tuto službu v Praze provozovat:

JÍZDNÍ KOLA

 • Musí splňovat podmínky vyžadované českou legislativou, a to zejména zákonem 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a provádějící vyhláškou č. 341/2014 Sb o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Elektrokola musí být v souladu s ČSN EN 15194+A1 (EPAC).
 • Budou viditelně označena názvem provozovatele.
 • Budou mít viditelné jedinečné identifikační číslo a provozovatel bude schopen městu předložit seznam kol pohybujících se na území hl. m. Prahy.
 • Budou mít na sobě viditelně umístěno telefonní číslo na provozovatele systému k hlášení problémů, telefonní číslo musí být v síti českého operátora a jeho obsluha musí být k dispozici volajícím 24/7 v českém i anglickém jazyce.

PROVOZOVATEL SYSTÉMU

 • Zajistí provoz uživatelské aplikace v českém i anglickém jazyce.
 • Oznámí hl. m. Praze identifikační údaje provozovatele, který bude registrovaným subjektem v České republice a také odpovědnou osobu, se kterou lze v českém jazyce řešit veškeré situace ohledně systému.
 • Bude uživatele srozumitelně a viditelně informovat o správné a bezpečné jízdě na kole ve městě.
 • Projedná s příslušnými městskými částmi vhodná a bezpečná místa k odkládání jízdních kol, kde kola nebudou omezovat ani ohrožovat ostatní účastníky provozu.
 • Bude uživatele aktivně informovat o těchto místech a motivovat je k jejich využívání.
 • Bude nevhodně a nebezpečně odložená kola přesouvat na s městskou částí domluvená místa nebo na jiné pozemky, ke kterým má provozovatel souhlas majitele.
 • Nese odpovědnost za zranění a škody způsobené používáním a provozem systému, včetně nevhodně a nebezpečně odložených kol.
 • Bude z veřejného prostoru bezodkladně odstraňovat nepojízdná a poškozená jízdní kola.

V PDF naleznete pravidla jako přílohu této stránky.

V případě, že jako občan narazíte na některé ze sdílených kol, které je nepojízdné nebo překáží v průchodu, kontaktujte provozovatele systému.

MEMORANDUM

30. srpna 2018 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2308 MEMORANDUM o spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy

Tato oboustranná dohoda byla oficiálně podepsána v rámci akce Den bez aut 22. září 2018 se čtyřmi společnostmi Homeport, Lime, ReKola, Velonet.

Přesné znění memoranda najdete v příloze této stránky. V příloze najdete také oficální prohlášení, že i v případě memoranda je koloběžka chápána jako jízdní kolo.

 

Přiložené soubory