Akce ÚMČ Praha 19

Ilustrační obrázek

Setkání národnostních menšin a konference Literatura národnostních menšin na našem území

1. 12. 2022 v Nové budově Národního muzea Setkání národnostních menšin a konference Literatura národnostních menšin na našem území 9.30 Úvodní slova Blok I. Zvláštní díl Moderuje: Martina Košanová, Jakub Štědroň Michal Stehlík, Martin Groman: Přepište Dějiny: Literatura Národnostních menšin Blok II. Dějiny písemnictví národnostních menšin na našem území Moderuje: Martina Košanová, Jakub Štědroň Jan … Více
Ilustrační obrázek

Vzpomínka na vznik Československé republiky

Vedení radnice položilo 27. října věnec u příležitosti vzpomínky na vznik Československé republiky, který je datován na 28. října roku 1918. Pár slov k tomuto výročí pronesl starosta MČ Pavel Žďárský, na závěr zazněla česká hymna v podání kbelačky Markéty Dvořákové. Pomník byl slavnostně odhalen 27. října 2018 při příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatné Československé … Více

Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) je označení pro veškeré jednání člověka, které je vnímáno v kontrastu s přírodou (dvojice „Kultura a příroda“). V užším slova smyslu jde o soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Studiem kultury se zabývá hlavně kulturologie, ale i sociologiekulturní antropologie a další vědy.

Kultura v širším významu

Kultura zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale

  • co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti;
  • co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších;
  • co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací;
  • co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují;
  • co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.

Více…..