Akce ÚMČ Praha 19

Ilustrační obrázek

Vzpomínka na vznik Československé republiky

Vedení radnice položilo 27. října věnec u příležitosti vzpomínky na vznik Československé republiky, který je datován na 28. října roku 1918. Pár slov k tomuto výročí pronesl starosta MČ Pavel Žďárský, na závěr zazněla česká hymna v podání kbelačky Markéty Dvořákové. Pomník byl slavnostně odhalen 27. října 2018 při příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatné Československé … Více
Ilustrační obrázek

Reprezentace kbelských skautů S.S.V. na loňských slavnostech 28. října 2022

Vzhledem k blížícím se oslavám 28. října vám přinášíme krátké video od Ústřední hudby AČR z loňských oslav 28. října, kde Kbely skvěle reprezentovali kbelští Skauti S.S.V. pod vedením Kamila Podlahy. Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského … Více
Ilustrační obrázek

Itálie ve Kbelích

Stánky s chutnávkou tradičních italských specialit a kvalitních vín, prodejní stánky italského sortimentu a prohlídka sportovních vozů (např. Ferarri). Pro děti elektrický býk, aerotrim a nafukovací skluzavka. K poslechu zahrála kapela Balageband s Otou Balagem, které dělala předskokana skupina s názvem Blues mechanics. Celý program moderoval David Suchařípa. Akce byla zakončená ohňostrojem. První ročník upořádala … Více

Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) je označení pro veškeré jednání člověka, které je vnímáno v kontrastu s přírodou (dvojice „Kultura a příroda“). V užším slova smyslu jde o soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Studiem kultury se zabývá hlavně kulturologie, ale i sociologiekulturní antropologie a další vědy.

Kultura v širším významu

Kultura zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale

  • co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti;
  • co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších;
  • co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací;
  • co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují;
  • co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.

Více…..