Významnou událostí Kbel bylo předání Domu s pečovatelskou službou Kbely (DPS), nyní Dům seniorů na Mladoboleslavské ulici 20 do péče Městské části Praha 19 – Kbely. Událost se uskutečnila 21. října 2002. Úřad MČ Praha 19 tento dům provozuje a pečuje o něj. V této zdařile zrekonstruované historické budově z roku 1888 si mohou klienti objednávat dle svého výběru a uvážení pečovatelskou službu či jiné služby spojené s péčí o potřebné a seniory. Městská část Praha 19 není poskytovatelem pečovatelských služeb, ale má za povinnost nejen obyvatelům Domu pro seniory tyto služby z celé škály poskytovatelů nabízet či zprostředkovávat, a to prostřednictvím pracovnic sociálního odboru. Nyní má v budově na Mladoboleslavské ulici svou kancelář Farní Charita Neratovice, která v celé naší lokalitě také poskytuje pečovatelskou službu včetně služby zdravotní a ošetřovatelské.

Dům pro seniory je samozřejmě vybudován jako bezbariérový včetně 36 bytových jednotek. Objekt má 29 garsoniér a sedm dvougarsoniér. K dispozici je také prostorná společenská místnost s televizí doplněná kuchyňkou, středisko osobní hygieny, prostory pro stálou zdravotnickou službu, zázemí pro pečovatelky. Bez využití jistě nezůstane prostorná, upravená zahrada a 21 krytých parkovacích míst. Městská část Praha 19 po převzetí dokončené stavby za více jak padesát milionů korun, (MČ Praha 19 přispěla třemi miliony korun) jejímž investorem byl Odbor městského investora hl. m. Prahy a stavitelem firma Geosan group a.s., bude prostory dále vybavovat a vylepšovat. A to tak, aby zůstala podtržena atmosféra krásné budovy, aby se zde především její obyvatelé a návštěvníci cítili příjemně, jako doma. Pro městskou část byla tato stavba prestižní záležitostí a věnovala jí maximální úsilí. Vždyť teprve na podzim roku 1999 zastupitelstvo MČ odsouhlasilo záměr vybudovat z historické budovy Staré školy novou DPS. V roce 2000 byla nemalým nákladem zadána projektová dokumentace, současně byla zahájena jednání o přidělení dotací či převzetí stavby Odborem městského investora. To se uskutečnilo v roce 2001 a v prosinci byla zahájena výstavba s tím, že bude dokončena v říjnu 2002. To se také podařilo. Především díky neustálému dohledu a péči úřadu městské části. Ještě před dokončením stavby se Městská část Praha 19 jako provozovatel (DPS) Domu pro seniory rozhodla věnovat sedm bytů pražskému magistrátu jako pomoc při řešení bytové otázky lidem postiženým povodněmi. V prosinci 2002 se nastěhovali první nájemníci…