Pečovatelská služba – Charita Neratovice

https://neratovice.charita.cz/

Charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje klientům odbornou kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení.
Služby si klient hradí sám dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb..

Charita Neratovice ve Kbelích poskytuje:

Domácí zdravotní péči – je poskytována zdravotními sestrami na indikaci lékaře (odběry krve, aplikace injekcí, převazy atd.), je hrazena pojišťovnou

Pečovatelskou službu si klient hradí sám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

O domácí hospicové péči se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s nedostatečným financováním. Farní charita Neratovice pečuje o umírající od počátku svého působení. Začátky nebyly snadné. Neratovická charita má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, pro které je partnerem v komplexní zdravotní péči o pacienty v terminálním stádiu.
O službu, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem zemřít v blízkosti rodiny, je velký zájem. V loňském roce doprovodil tým domácí hospicové péče šest desítek umírajících pacientů. V těchto dnech pečuje o jedenáct osob.
„Pacientům a jejich blízkým jsme k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, ve dne, v noci,“ říká Veronika Ouředníková z Farní charity Neratovice – střediska Kbely. „Naše péče je komplexní. Aplikujeme léky, infuzní a parenterální terapii, pečujeme o rány a fyzické bolesti pacienta. Jsme vybaveni moderními přístroji, jako jsou odsávačky, injektomaty či infuzní pumpy. Stejně důležité je také naslouchat duševním a duchovním potřebám člověka.“
Mobilní hospicová péče vyžaduje spolupráci mnoha odborníků – lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Nezastupitelná je aktivní spolupráce rodiny. „Hospicová péče je mimořádně náročnou službou, ale velmi smysluplnou. Dokazuje, že umírání nemusí být spojeno se strachem, bolestí a osamocením,“ uzavírá vrchní sestra Jana Francová.

Více najdete na www.neratovice-charita.cz

Ilustrační obrázek