Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise Městské části Praha 19

Na základě rozhodnutí p. starosty a předsedy Bezpečnostní komise (BK) Pavla Žďárského, projednaného a schváleného na zasedání BK Městské části Praha 19 dne 27. 10. 2017, informujeme kbelské občany o zřízení preventivní bezpečnostní skupiny SENIOR, jejíž aktivity jsou zaměřeny na prevenci kriminality páchané na seniorech.

(Usnesení č. 80/18/star.)
Předsedou této skupiny je tajemník JUDr. Josef Nykles
členové:
Bezpečnostní ředitel Mgr. Martin Hrubčík MBA
člen výboru Klubu seniorů Kbely JUDr. Petr Želásko
předseda Klubu seniorů Kbely Dr. Milan Šeliga
člen výboru Klubu seniorů Kbely JUDr. Julius Lachnitt
předsedkyně STP Kbely Anna Zborníková
streetworker Ondřej Šťastný
pracovnice úřadu Šárka Egrtová

KOMISE OD BŘEZNA 2020 FUNGUJE VZHLEDEM K SITUACI BEZKONTAKTNĚ – TJ. MAILEM A TELEFONICKY – KOMUNIKUJE OPERATIVNĚ. Pravidelně se řeší i případy podvodů na seniorech, na které telefonicky upozorňují nejen místní obyvatelé, nýbrž dáváme do povědomí informace i o aktuálně se vyskytujících případech podvodů zveřejněných od pražských médií. Zástupci seniorů jsou pravidelně upozorňováni na tyto podvodné jevy, informace se vyvěšují na veřejných informačních vývěskách či jsou zasílány SMS Info.
V současné době se jeví nezbytné vyvíjet jakoukoli preventivní činnost proti protizákonnému jednání podvodníků (tzv. šmejdů) či dalších nebezpečných individuí a právě z tohoto důvodu byla stvořena tato skupina. Bude otevřena i dalším bezpečnostním námětům a připomínkám v souvislosti k bezpečnosti seniorů zde ve Kbelích. V příštím roce se zaměříme na odborné přednášky seniorům v rámci stávajících klubů seniorů a STP, kdy budou připomínána zástupci bezp. skupiny či formou letáků různá aktuální bezpečnostní rizika.

Budete-li mít jakékoli poznatky či náměty k řešení této problematiky, obraťte se na své předsedy či zmíněné členy klubů na pravidelných jednáních ev. přímo na pracovníka prevence kriminality Ondřeje Šťastného – telefon: 739 269 794, mail: Stastny.Ondrej@kbely.mepnet.cz nebo na tajemníka JUDr. Josefa Nyklese.

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

Zveřejněné zápisy Preventivní skupiny SENIOR Bezpečnostní komise Městské části Praha 19 pro volební období 2018 – 2022