Na území MČ Praha 19 naleznete celkem jedenáct dětských hřišť a sportovišť. Tato hřiště jsou rozdělena podle věku dětí, a to od úplně nejmenších předškoláků, až po sportoviště pro teenagery.

„Pirátská“ loď v Centrálním parku          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště v Centrálním parku          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště „U rybníka“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště „Pod Nouzovem“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště „Nouzov“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště „Chotětovská“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Sportoviště „Za Erkem“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště „Rožďalovická“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště a sportoviště „Sojovická“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Sportoviště „Xaverovská“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Dětské hřiště „Hůlkova“          (odkaz na mapu)

Ilustrační obrázek

Návštěvní řád dětského hřiště

Vážení návštěvníci,
toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!
Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvní doba

Květen – září 8:00 – 20:00
říjen – duben 9:00 – 19:00
listopad – březen 9:00 – 16:00

Na hřišti platí zákaz:

-poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
-volného pobíhání domácích zvířat
-kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
-vjezdu motorových vozidel
-stanování a rozdělávání ohňů
-pořádání propagačních či reklamních akcí

Návštěvník je povinen:

-respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
-chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
Porušení těchto pravidel může být řešeno jako přestupek ve smyslu zákona 251/2013 Sb., o některých přestupcích
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště nebo zeleně, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo 286 850 184, 286 850 182

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.