Prosíme všechny nálezce, kteří najdou cokoliv, aby nalezené věci, pokud možno, co nejdříve přinesli na úřad. Občas k nám chodí lidé, kteří hledají věci den ztracené, ale i týden. Věci ztracené více jak měsíc, většinou již nehledají. Děkujeme za pochopení a hlavně za Vaši poctivost.

Ztráty a nálezy

ZTRÁTY A NÁLEZY

Tato stránka poskytuje prostor pro zprostředkování kontaktu mezi nálezci a těmi, kdo danou věc ztratili. Pokud se rozhodnete nalezenou věc odevzdat Úřadu městské části Praha 19, bude z podatelny úřadu předána na pracoviště odboru Občansko-správního, Semilská 43/1, 19700. Jinak se postupuje v případě ztracených zvířat, která jsou předávána Městské policii hl. m. Prahy. Zvířata jsou poté umísťována do útulků v Troji a Dolních Měcholupech (více na  www.upozpraha.cz).

Naleznete-li osobní doklady, odevzdejte je, prosím, na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů našeho úřadu v přízemí hlavní budovy, vpravo, na adrese Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely.