Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely
Vstupné: Ne
Vstup se psy: Ne
Bezbariérový přístup: Ano
Webová stránka: ZDE
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19
ve středu 22. 9. 2021 od 17.00 hodin v Lidovém domě.

Program:
1.      Zahájení
2.      Složení slibu člena zastupitelstva
3.      Kontrola zápisu ze 14. ZZMČ
4.      Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
5.      Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2021
6.      Poskytnutí veřejné finanční podpory – dofinancování žadatelů na rok 2021
7.      Schválení leasingové smlouvy na pořízení vysokotlakého kompresoru pro jednotku SDH Kbely
8.      Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na parc. č. 2004, k.ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 19 mezi CETIN a.s. a MČ Praha 19
9.      Diskuse, vystoupení občanů
10.  Závěr

Pavel Žďárský, v r.
starosta MČ Praha 19