Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely
Vstupné: Ne
Vstup se psy: Ne
Bezbariérový přístup: Ano
Webová stránka: ZDE
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

Usnesení č. 784/21/star. – Harmonogram jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2021

Starosta v souladu se zákonem o hl. m. Praze předkládá časový plán, kdy hodlá svolat řádná jednání Zastupitelstva městské části Praha 19 pro rok 2021:

16. ZZMČ středa 8.12.2021

vždy od 17:00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19:

Lidový dům – sál
Toužimská 244
Praha 9 – Kbely
197 00


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19, na středu 8.12.2021 od 17.00 hodin v sálu Lidového domu.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 15. ZZMČ
3. Prezentace projektu Mateřská škola Albatros
4. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
5. Stanovení mimořádných odměn
6. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2022
7. Prodej bytových jednotek v bytovém domě č. p. 302 (pod adresou Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 1817, k. ú. Kbely, obec Praha
8. Předkupní právo na prodej garáže bez ev.č./čp, stojící na pozemku parc. č. 1881 v k.ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 19
9. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností SKANSKA REALITY a.s. a MČ Praha 19
10. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi společností SKANSKA REALITY a.s. a MČ Praha 19
11. Diskuse, vystoupení občanů
12. Závěr

V Praze Kbelích 30.11.2021
Pavel Žďárský, v r.
starosta MČ Praha 19