Radnice pomůže občanům, kteří se dostali do svízelné situace, poskytnutím souhrnných informací o možné pomoci

Veškeré informace, ať se týkají jednorázového příspěvku pro děti či příspěvek na bydlení, mimořádná pomoc a jiné dávky – pomoc v hmotné nouzi a další, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, v úvodu je možnost výběru dle potřeby. Bližší informace Vám poskytne pí. Báčová, sociální pracovnice na adrese Borovnická 33, Praha 9 – … Více

„Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“

Odpověď na otázku : „Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“, není jednoduchá. Aktuálně přinášíme informaci k situaci zastavení dokončení zdravotního střediska : Ve středu 17. 8. 2022 proběhl pravidelný kontrolní den na rekonstruovaném zdravotním středisku, kde jsme si odškrtávali, které nedodělky byly dohotoveny s tím, že 28. 8. 2022 přiveze firma vchodové dveře, namontují se chybějící … Více