Ilustrační obrázek, text v článku

Kotlíkové dotace V

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1397 ze dne 26. 6. 2023 vyhlášení dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

O Životě: Tunely a chodby pod Prahou 9 a host Ladislav "Laco" Lahoda

Nejraději chodí kanály. A taky opuštěnými štolami, jeskyněmi nebo tunely. Ladislac „Laco“ Lahoda je odborník přes historické podzemí. Takových opuštěných míst opředených rouškou tajemna je mnoho i na Praze 9, třeba ve Kbelích. A právě tato místa Vám přiblíží v novém díle pořadu O Životě. O Životě je pravidelný seriál interview 1to1 se zajímavými hosty … Více
Ilustrační obrázek

Poděkování kbelákům Charity Neratovice za pomoc při Tříkrálové sbírce 2024

Vážení občané Kbel, dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste naše koledníky s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, které není nikdy dost. V letošním roce se podařilo ve Kbelích … Více