Ilustrační obrázek, text v článku

ŽÁDÁTE O DOČASNOU OCHRANU OD 1.1. 2024? / ВИ ПОДАЄТЕ ЗАЯВУ НА ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ З 1 СІЧНЯ 2024 РОКУ?

Podat žádost o dočasnou ochranu můžete v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU). KACPU jsou otevřena dle stanovených úředních hodin. ŽÁDOST PODÁVEJTE NA KACPU V KRAJI, KDE MÁTE ZAJIŠTĚNO UBYTOVÁNÍ. MÁM ZAJIŠTĚNÉ VLASTNÍ UBYTOVÁNÍ Žádost podávejte na KACPU v kraji, kde máte zajištěno ubytování. Více informací naleznete na Informačním portálu pro cizince. NEMÁM ZAJIŠTĚNÉ VLASTNÍ … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Informace k užívání domovních čistíren odpadních vod a bezodtokých jímek

S ohledem na dlouhodobě vyčerpanou kapacitu veřejné čistírny odpadních vod v posledních letech výrazně stoupl v našem správním obvodu zájem o alternativní způsoby řešení zneškodňování odpadních vod. Jedná se zejména o využívání domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“), ale také bezodtokých jímek (žump). Tyto způsoby řešení zneškodňování odpadních vod s sebou však přináší i … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

KBELY TV - O Životě: Divadla zřízené státem ničí divadelní svět, říká herec a režisér Jiří Bábek

Je divadelní herec a režisér, přesto smýšlí pravicově. V českém divadelním světě, který spoléhá na příspěvky a dotace, to je věc poměrěn nevídaná. Školy by měly podle něj být závislé na budoucí kvalitě svých studentů, divadla by se zas neměla spoléhat na dotace a bojovat na volném trhu. Jiří Bábek hostem v pořadu O Životě. … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Evropský týden testování HIV a žloutenky

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky probíhá opakovaně v řadě států Evropy. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci, žloutenky typu B a C, případně syfilis. I v letošním roce budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Zastřešující organizací je Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví … Více