Ilustrační obrázek, text v článku

Sběrné dvory Pražských služeb jsou trendy, loni přijaly 50 tisíc tun odpadu

Největší svozová společnost v Praze eviduje rostoucí zájem obyvatel o využívání služeb deseti sběrných dvorů hlavního města, které provozuje. Je v nich možné zdarma a bez starostí odložit vybrané druhy odpadu, které nepatří do klasických popelnic. Nově prodlužuje firma jejich sobotní otevírací dobu, s platností od května letošního roku. Celkový objem odpadu na sběrných dvorech provozovaných Pražskými službami … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

PVK vyrážejí do boje s pražskými potkany

Celoplošná deratizace stokové sítě v režii Pražských vodovodů a kanalizací odstartuje v úterý 2. dubna. Akce potrvá až do konce října. „Začínáme na Hradčanech, Malé Straně, v okolí náměstí I. P. Pavlova či na Ohradě a Pražačce,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.  „Následovat budou další lokality, které jsme si odsouhlasili s magistrátem a jednotlivými městskými částmi,“ dodal s tím, … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Informace k užívání domovních čistíren odpadních vod a bezodtokých jímek

S ohledem na dlouhodobě vyčerpanou kapacitu veřejné čistírny odpadních vod v posledních letech výrazně stoupl v našem správním obvodu zájem o alternativní způsoby řešení zneškodňování odpadních vod. Jedná se zejména o využívání domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“), ale také bezodtokých jímek (žump). Tyto způsoby řešení zneškodňování odpadních vod s sebou však přináší i … Více
Ilustrační obrázek

Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsného i tříděného odpadu

Konsorcium Pražské odpady 2016 – 2025, které tvoří Pražské služby, a.s. AVE Pražské komunální služby a.s. a jejich subdodavatelé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Programy svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován.   V termínu od 23. 12. … Více
Ilustrační obrázek

Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc a spolupráci v následující záležitosti. Na základě plánované legislativy, kdy budou mít obce povinnost od 1.1.2025 separovaně sbírat textil na svém území, započal MHMP, odbor ochrany prostředí, spolupráci s inovační agenturou Ideasense s.r.o. na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Jejími hlavními cíli jsou doplnění datových … Více