Ilustrační obrázek, text v článku

"Mobilní svozy elektrozařízení" Asekol ZDARMA

Kolektivní systém ASEKOL realizuje v městských částech Praha 3 – Praha 15 mobilní svozy odpadních elektrozařízení https://www.asekol.cz/mobilni-svoz/. Od června budeme tento projekt rozšiřovat (přidáme území městských částí Praha 16 – Praha 22) a současně bude zkrácena perioda realizace akce v dané městské části na 1x za 10 týdnů. V městské části Praha 19 budou probíhat první svozy … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

PVK upozorňují: nezanedbávejte kontrolu vody ve studních

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují majitelům soukromých studní jejich pravidelnou kontrolu. Ta by měla proběhnout minimálně jednou za rok. „Voda z těchto zdrojů nepodléhá žádné pravidelné kontrole. Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Sběrné dvory Pražských služeb jsou trendy, loni přijaly 50 tisíc tun odpadu

Největší svozová společnost v Praze eviduje rostoucí zájem obyvatel o využívání služeb deseti sběrných dvorů hlavního města, které provozuje. Je v nich možné zdarma a bez starostí odložit vybrané druhy odpadu, které nepatří do klasických popelnic. Nově prodlužuje firma jejich sobotní otevírací dobu, s platností od května letošního roku. Celkový objem odpadu na sběrných dvorech provozovaných Pražskými službami … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

PVK oslaví světový den vody v Muzeu pražského vodárenství, vstup je zdarma

Pražské vodovody a kanalizace oslaví Světový den vody Dnem otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství, které je umístěno v areálu Podolské vodárny. Akce se uskuteční v neděli 17. března. „Letos se vracíme k tradičnímu modelu. Tedy k volnému vstupu bez registrace. Zájemci mohou přijít mezi desátou a sedmnáctou hodinou,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Na nádvoří Podolské vodárny bude … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Soutěž Adapterra Awards 2024

O soutěži Oceňujeme projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Jste vlastník, investor, projektant nebo realizátor zajímavého adaptačního opatření na klimatickou změnu? Vytvořte si profil, přihlaste svůj zrealizovaný projekt do soutěže #jaknaklima a staňte se součástí inspirativní databáze. Nominace jsou bezplatné. Kvalitní projekty zveřejníme v databázi dobrých příkladů a budeme šířit jejich myšlenku, aby se o ní dozvědělo co nejvíce … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Kotlíkové dotace V

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1397 ze dne 26. 6. 2023 vyhlášení dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Informace k užívání domovních čistíren odpadních vod a bezodtokých jímek

S ohledem na dlouhodobě vyčerpanou kapacitu veřejné čistírny odpadních vod v posledních letech výrazně stoupl v našem správním obvodu zájem o alternativní způsoby řešení zneškodňování odpadních vod. Jedná se zejména o využívání domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“), ale také bezodtokých jímek (žump). Tyto způsoby řešení zneškodňování odpadních vod s sebou však přináší i … Více