26. 6. 2024

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!

K cestám do států Evropské unie můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz (jde například o nejoblíbenější letní destinace jako je Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Itálie, Španělsko a i další země EU)

Občanský průkaz s biometrickými údaji postačí i k cestám do dalších států mimo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna
a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika. Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika

Pro vydání občanského průkazu je standardní lhůta 30 dní. Vyhotovit ho je možné i ve zkrácené lhůtě, je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem:

do 24 hodin pracovního dne
(1 000 Kč, u mladších 15 let 500 Kč)

nebo do 5 pracovních dnů
(500 Kč, u mladších 15 let 300 Kč)

Výše správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší, než je tomu u cestovních pasů.

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč.

Některé státy vyžadují pro vstup na území cestovní doklad s minimální zbývající platností různé délky Více zjistíte na mzv.gov.cz nebo u cestovní kanceláře, kde jste zakoupili svůj zájezd.

eDoklad není cestovní doklad!

Digitální stejnopis občanského průkazu uložený v mobilní aplikaci eDoklady, slouží k prokazování totožnosti občana při jednání se státními orgány, nelze použít jako cestovní doklad
při cestách do zahraničí.

Má vaše dítě občanský průkaz?

Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí svůj doklad, občanský průkaz nebo cestovní pas. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje.

Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč s platností na 5 let.

Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad oprávněná osoba a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
popř. u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Ilustrační obrázek, text v článku