9. 11. 2021

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 15. listopadu 2021 výměnu povrchu vozovky na komunikaci Mladoboleslavská v úseku mezi křižovatkami Vrchlabská a Žacléřská včetně obou zmíněných křižovatek. Akce je rozdělena na tři etapy a stavební práce by měly skončit 30. listopadu 2021.

Důvodem je celková oprava po 22 letech. Některým lidem už špatný stav silnice ohrožoval statiku domů.
Nejtěžší část nás čeká hned první týden, kdy bude uzavřena i křižovatka Mladoboleslavské a Vrchlabské.
Objízdná trasa povede ulicemi Polaneckého, nově otevřenou Toužimskou, potom kolem pošty, Železnobrodskou a Žacléřskou zpátky na Mladoboleslavskou. Po pěti dnech stavební firma otevře křižovatku Mladoboleslavské a Vrchlabské, takže bude průjezd jednodušší: před pivovarem zahnete doleva, pak Železnobrodskou kolem rybníka a zpátky na Mladoboleslavskou.
Zpátky začíná objížďka už ve Vinoři. V jednom pruhu bude totiž uzavřena Mladoboleslavská u vinořského zámku. Od kruhového objezdu musíte zahnout do Ctěnic, do Kbel se dostanete kolem hřbitova a doprava kolem školy na Polaneckého ulici a zpátky na Mladoboleslavskou.
Zároveň bude uzavřena i Hornopočernická, cesta ze Satalic do Kbel tedy povede přes Vinoř ulicí Vinořskou.
Je to velmi složitá oprava, takže vyžaduje náročná opatření. Věříme, že oprava vydrží zase aspoň dalších 20 let. Magistrát bojuje za to, aby uzavírka probíhala co nejkratší dobu, takže se doba opravy smrskne na tři týdny. Obě uzavírky je vhodné provést najednou, protože objížďka Vinoře stejně musí vést přes Ctěnice, jinudy se projet nedá. Na jaře má potom navázat rekonstrukce Budovatelské a Jilemnické.
Autobusy pojedou stejnou trasou jako auta. Opatření ROPIDu ještě není k dispozici.
Doporučujeme přespolním řidičům, aby se Kbelům vyhnuli a použili dálnici.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Stručný popis: oprava uličních vpustí, vyznačení nového dopravního značení a frézování povrchu

Termín: celková doba realizace: 15. 11. 2021 – plánované dokončení 30. 11. 2021
Zhotovitel: Porr, a. s.
Projektant: Sinpps, s. r. o.
TDI TSK: Nina Hrubá – odd. přípravy a realizace oprav
TDI: Vlastislav Novotný
Začátek: Vrchlabská
Konec: Žacléřská
Délka: Cca 350 m
Šířka: 8 m – 10 m

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Návrh dopravního omezení:
Kbely: Uzavírka v úseku Vrchlabská – Žacléřská, objízdná trasa obousměrně Žacléřská – Toužimská – Polaneckého.
Vinoř: Částečná uzavírka v úseku Chaltická – Semtínská ve směru z centra po Mladoboleslavské. Ve směru do centra po objízdné trase Chaltická – Bohdanečská – Semilská – Toužimská.
Dopravní omezení se dotkne i veřejné hromadné dopravy.
Opatření PID od 15. 11. 2021 v relaci Kbely – Vinoř:
– linka 159 zrušena a nahrazena posílenou linkou 182 odkloněnou přes zastávku Valcha
– linky 182 a 185 odkloněny přes zastávku Valcha mimo zastávku Kbely
– linka 186 zkrácena do trasy Černý Most – Nádraží Satalice (ve zkráceném úseku nahrazena prodlouženou a odkloněnou linkou 396)
– linky 201, 209 a 376 mezi Kbely a Satalicemi obousměrně odkloněny přes zastávku Vinořská
– linka 202 zkrácena do zastávky Bakovská
– linka 375 ve směru z Prahy beze změny (pouze odklon v rámci Kbel), ve směru do Prahy mezi Vinoří a Kbely odkloněna přes Ctěnice
– linka 396 prodloužena z Vinoře do Nádraží Satalice (ve směru do Satalic přes Ctěnice, Kbely a zastávku Vinořská, v opačném směru ze Satalic rovnou do Vinoře)
– linka 916 ve směru do centra odkloněna přes Ctěnice
Podrobnější informace zveřejní ROPID na stránkách pid.cz a na sociálních sítích PID v druhé polovině tohoto týdne.

POPIS STAVBY

Jedná se o souvislou údržbu komunikace Mladoboleslavská v úseku mezi křižovatkami Vrchlabská a Žacléřská vč. obou zmíněných křižovatek, kde proběhne fréza povrchu v tl. 100 mm, oprava uličních vpustí a vyznačení nového dopravního značení. Akce je rozdělena na 3 etapy.

U křižovatky s ulicí Slovačíkova dojde k vybudování nového bezbariérového přechodu pro chodce.
V případě nevhodných klimatických podmínek budou práce pozastaveny.
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek