19. 6. 2024

Ve středu 19. června 2024 se ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) koná osvětová kampaň nazvaná Evropský den proti vloupání do obydlí a hlavní město Praha se do ní ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR zapojí také.

Ilustrační obrázek, text v článku

Hlavním cílem je zaměřit se na ochranu již jednou vykradených obydlí a jejich okolí. Policie ČR navíc na celkem 60 vybraných místech České republiky poskytne v týdnu od 17. do 21. června 2024 veřejnosti odborné poradenství, jak se efektivně doma zabezpečit.

Prostřednictvím různých informačních kanálů (videospoty, plakáty) policisté a strážníci chtějí upozornit občany na nebezpečí a důležitost prevence opakované viktimizace, neboť existuje značné riziko, že se bude vloupání opakovat.

„Letošní kampaň upozorňuje na skutečnost, že dle evropských studií jsou již jednou vykradená obydlí a jejich okolí více riziková, že zde k vloupání dojde opětovně. Proto se letos zaměřujeme na policisty a strážníky, jak mají postupovat a jak informovat občany, aby pomohli této opakované viktimizaci předcházet. Lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a nemusí to být vůbec drahé,“ říká Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci s Policií ČR současně připomíná základní pravidla zabezpečení objektů.

 • Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
 • K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.
 • Evropské studie také ukazují, že u již jednou vykradených obydlí existuje vyšší riziko opětovného vloupání. Toto riziko se přenáší i na domácnosti v jejich okolí. Proto je nutné ihned po vloupání opravit a ideálně i posílit místa vstupu, zámky a osvětlení. Také se vyplatí dbát na bezpečnostní opatření. Ze strany policie je efektivní prevencí navýšení hlídek v oblasti a informování obyvatel o rizicích opakované viktimizace.

Funkční zabezpečení objektů přitom nemusí být drahé. Použití certifikovaných zámků na dveřích, vnějšího osvětlení pomocí pohybových senzorů, odolných okenních zámků a vnitřního spínače světla je nejúčinnější kombinací, která zabraňuje vloupání do domácností. Zároveň je důležité posílit hlídky a společně chránit celá sousedství.

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Policií ČR, také v loňském roce za účelem Evropského dne proti vloupání nechalo zpracovat čtyři na sebe navazující videospoty. Ty jsou přehledně dostupné na YouTube kanále Ministerstva vnitra ČR.

První z videospotů se věnuje obecně kvalitnímu zabezpečení domácnosti. Druhý doporučuje, jak vhodně ochránit domov před odjezdem na dovolenou. Na něj navazuje třetí videospot s tématem, jak vzbudit dojem obydlené domácnosti. Poslední spot je zaměřený na skutečnost, kdy přeci jen došlo k vloupání do domácnosti a jaká základní pravidla v takovém případě dodržovat.

Veškeré informační materiály k Evropskému dni proti vloupání do obydlí jsou ke stažení zde.

 

Obecné rady a doporučení

 • Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
 • Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
 • Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery, detektory atd.).
 • Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní zámky, na trhu je možné vybrat si ze čtyř tříd, vhodné pro vstupní dveře bytů jsou pak výrobky 3. bezpečnostní třídy. Před mechanickým poškozením chrání také bezpečnostní kování a v neposlední řadě jsou klíčové bezpečnostní dveře, které by ideálně měly být z 3. bezpečnostní třídy. Velkým pomocníkem jsou také zárubně proti roztažení.
 • Při výběru firmy upřednostňujte společnosti, které se mohou prokázat patřičnými oprávněními, jsou např. členem nějaké odborné asociace či cechu, nabízí komplexní služby a v neposlední řadě se mohou prokázat dobrými referencemi, solidní firmy Vám sestaví nabídku bezplatně.
 • Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.
 • Důležité je také udržování přehledného prostoru před domem či bytem. V případě domů je vhodné dobré osvětlení, upravená zeleň, prostor nezakrytý stromy apod.
 • K bezpečnostním opatřením patří i ochrana cenností. Máte-li doma něco cenného, nemluvte o tom s cizími lidmi a cennosti uschovejte do trezoru. Nejdražší předměty si uložte do sejfu v bance.
 • Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich fotografie a zapište si jejich sériová čísla. Pokud Vám někdo tyto věci odcizí, zvýší se pravděpodobnost jejich nalezení a identifikace.
 • Základem prevence jsou také dobré vztahy se sousedy, všímání si pohybu cizích osob v domě nebo okolí. A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby.
 • Pokud byl váš domov již jednou vykraden, je důležité ihned opravit a ideálně posílit vstupní místa a bezpečnostní prvky. Existuje značné riziko, že se bude u vás nebo ve vašem okolí pokus o vloupání opakovat. Proto informujte o nutnosti zabezpečení i své sousedy.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.

3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí – nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

 

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se“ (www.policie.cz/zabezpectese).

K dispozici je rovněž Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR, viz https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku.

 

Celoroční statistika nápadu TČ – vloupání byty, RD v České republice  – r. 2019 – r. 2023

2019

Druh objektu Počet skutků Objasněno skutků (%)
byty 2144 439 (20,5%)
RD 2748 639 (23,3%)

2020

Druh objektu Počet skutků Objasněno skutků (%)
byty 1861 424 (22,8%)
RD 2199 529 (24,1%)

2021

Druh objektu Počet skutků Objasněno skutků (%)
byty 1553 401 (25,8%)
RD 2231 556 (24,9%)

2022

Druh objektu Počet skutků Objasněno skutků (%)
byty 1745 383 (21,9%)
RD 2528 603 (23,8%)

 2023

Druh objektu Počet skutků Objasněno skutků (%)
byty 1474 334 (22,7%)
RD 2114 473 (22,4%)

 

Statistika nápadu TČ – vloupání byty, RD v České republice – od 01.01.-30.04.

2019 (01.01.-30.04.)

Druh objektu Počet skutků
Byty 683
RD 803

2020 (01.01.-30.04.)

Druh objektu Počet skutků
Byty 687
RD 763

2021 (01.01.-30.04.)

Druh objektu Počet skutků
Byty 466
RD 667

2022 (01.01.-30.04.)

Druh objektu Počet skutků
byty 575
RD 868

 2023 (01.01.-30.04.)

Druh objektu Počet skutků
byty 539
RD 863

 2024 (01.01.-30.04.)

Druh objektu Počet skutků
byty 426
RD 680

Zdroj: Policejní prezídium ČR