18. 1. 2023

II. kolo volby prezidenta České republiky – informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, zveřejňuje informaci
o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 26. 1. 2023 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:
• 777 497 060
• 777 497 078
• 777 497 082
Telefonní čísla jsou v provozu od 9 do 16 hodin s výjimkou:
• pátku 20. 1. 2023, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 13 hodin
• čtvrtku 26. 1. 2023, tj. posledního dne lhůty, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 20 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.
Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:
• jméno (jména) a příjmení
• datum narození
• adresu místa trvalého pobytu
• adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá
• telefonní číslo.
Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena izolace z důvodu onemocnění covid-19; hlasování proběhne v pátek 27. 1. 2023 od 8 do 22 hodin a v sobotu 28. 1. 2023 od 8 do 14 hodin.

Mgr. Jana Masopustová
vedoucí oddělení matrik, st. občanství,
voleb a územní orientace