6. 6. 2023

Starosta Kbel se postavil do čela odpůrců bezhlavé výstavby.
Ve čtvrtek 15. června kbelskou školní jídelnu zaplnili obyvatelé, kteří se chtěli podílet na budoucnosti pole mezi Knaufem a metrem Letňany. Pozval je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Město tam plánuje bytovou výstavbu pro zhruba deset tisíc lidí včetně občanské vybavenosti. Říká tomu Velké rozvojové území Letňany – Kbely.

Než se ujal slova IPR se svými plány, celou akci zahájil starosta Kbel Pavel Žďárský, který Kbeláky seznámil s aktuálním vývojem výstavby. Na Magistrátu se v oblasti Letňan připravují změny územního plánu na pět čtvrtí: kromě výstavby u metra je to Avia City – 20 tisíc lidí v bývalé Avii, Letňany-západ – 10 tisíc lidí u Tesca, Letňanské letiště – 20 tisíc lidí a Terminál Sever – 10 tisíc lidí na poli za Baumaxem. Ani při tak rozsáhlých plánech dosud není jasné, jaké investice do území město plánuje.

Ve Kbelích je oproti tomu výstavba celkem drobná: Skanska buduje byty pro zhruba 2000 obyvatel a v bývalém PALu má být bydlet asi 1500 lidí. Součástí výstavby je obchodní centrum a supermarket, školka, soukromá škola a knihovna, nová komunikace pro elektrobus, plány na tramvajovou trať.

Starosta Kbel se postavil do čela odpůrců bezhlavé výstavby. Přítomné seznámil se základními požadavky na zahájení nové výstavby, které předložily radnice Vysočan, Kbel, Letňan a Čakovic: „Je to stavba severovýchodní části Pražského okruhu, dobudování Vysočanské radiály, propojení Vysočan a Kbel novou tramvajovou tratí, zkapacitnění železniční trati Praha-Čakovice – Praha-Vysočany, metro do Čakovic.“
„Ty podmínky jsou tak průhledné a jasné, že se vůbec divíme, že by o nich někdo mohl polemizovat,“ dodal starosta Kbel.

Kromě těchto podmínek zazněla celá řada zajímavých nápadů. Nejčastěji byl slyšet požadavek na přímé propojení a metrem Letňany pro MHD, chodce a cyklisty. Na tom už městská část naštěstí pracuje. Jde o projekt obnovy cesty Via Sancta, kde už je dnes Lipová alej, a nová ulice pro linku 159 přes areál PAL a přes oblast Valchy a Kbeliček, tedy Sedlářovy a Hůlkovy ulice k metru.

Všechny informace o VRÚ najdete zde: https://iprpraha.cz/projekt/133/letnany-kbely

Analýzu území najdete tady: https://storymaps.arcgis.com/stories/d7f73dcbefad4c13848e314e7674e18a?fbclid=IwAR3sOtvrArnBjDw-CgVeeXc9Dy8YLpu0aMGqpgwdJG7nUDgTIB1MvV7KUd0

Na počátku jednání vystoupil starosta Městské části Praha 19 Pavel Žďárský se stanoviskem Městské části Praha 19 (více ve videu)

 

 

letnany-kbely-harmonogram akcí

Ilustrační obrázek