29. 12. 2021

OSLAVY SILVESTRA A NOVÉHO ROKU V PRAZE

Pro používání volně prodejných pyrotechnických výrobků 31. prosince 2021 a 1. ledna 2022 platí pravidla stanovená vyhláškou hlavního města Prahy.

Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakou jsou například domovy pro seniory. Nevztahuje se však na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.

VOLNĚ PRODEJNOU PYROTECHNIKU JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:

a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze;

b) na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry;

c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením;

d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich;

e) na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území;

f) v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků;

g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ TZV. LAMPIONŮ ŠTĚSTÍ

Na celém území hlavního města Prahy je zakázáno používat výrobky, které ke svému neřízenému letu využívají zahřátý vzduch či horké spaliny z vyvíječe plamenného hoření, jako jsou zejména výrobky pod názvem lampiony štěstí, létající lampiony, létající štěstí, létající přání.

PORUŠENÍ VYHLÁŠKY

Na dodržování vyhlášky bude dohlížet Městská policie Praha i Policie ČR. Porušení vyhlášky podléhá správnímu trestu – ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč. Na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Interaktivní mapa, která ukazuje, kde není možné pyrotechniku odpalovat.

Ilustrační obrázek