5. 6. 2024

odkaz: Český statistický úřad – volby.cz – Evropský parlament 2024

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha 19

Okrsek Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
19001 828 383 46,26 383 374 97,65
19002 797 328 41,15 328 328 100,00
19003 1 095 597 54,52 597 596 99,83
19004 1 200 457 38,08 457 455 99,56
19005 377 177 46,95 177 177 100,00
19006 723 392 54,22 391 388 99,23
Celkem 5 020 2 334 46,49 2 333 2 318 99,36