3. 9. 2021

S cílem maximálně přiblížit očkování těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel, započal Magistrát hl. m. Prahy projekt ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem, Fakultní nemocnicí Motol, Centrálním řídícím týmem očkování proti onemocnění covid -19 a s Městskou poliklinikou Praha, jež je zaměřena na „Očkování doma“.
Tato nabídka je předně určená dosud neočkovaným pacientům, kterým nebyla aplikována očkovací látka např. pro jejich imobilitu a s tím spojenou nemožností dostavit se k očkování do očkovacího centra nebo ke svému praktickému lékaři. Očkující lékař se dostaví do přirozeného sociálního prostředí pacienta i s očkovací látkou a po řádném vyšetření provede vakcinaci. V rámci této návštěvy mohou být oočkovány i osoby ve společné domácnosti či blízcí, kteří se na adresu v daný čas dostaví.

Veškeré informace (včetně popisu registrace) k této službě jsou zveřejněny na portálu Očkování praktickým lékařem – Informace k očkování proti covid-19 v Praze (praha.eu)

Ilustrační obrázek