1. Úřad
  2. Odbory
  3. Kancelář starosty
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...
Praha 9 – Kbely,
tel.: 284 08 08 24
tel.: 284 08 08 81
fax: 284 08 08 15
1. patro vlevo

Zajištění chodu kanceláře starosty, příprava zasedání rady a zastupitelstva, vnitřní kontrola, evidence stížností, petic a žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb., exekuční orgán, požární ochrana, informatika, péče o počítačoví sítě a webové stránky, vytváření a realizace kulturních projektů a programů včetně prezentace činnosti městské části ve vztahu k veřejnosti, koordinace a spolupráce v rámci kulturních programů školních a předškolních zařízení.

Starosta Městské části Praha 19 – Pavel Žďárský

Pavel Žďárský starosta Městské části Praha 19

 

 

Řízení města je řízení velmi složitého organismu. Klíčovou roli hraje řízení finančních toků. Vedení Prahy každý rok rozhoduje, jak distribuovat omezené finanční prostředky. Distribuce výdajů v roce 2020 vypadala následovně.