1. Úřad
  2. Odbory
  3. Kancelář starosty
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Fotografie starosty Pavla Žďárského

Jsem rodilým Kbelákem. Ve Kbelích žiji celý život, a kdo mě zná, potvrdí, že jsem hrdým místním patriotem. Znám ve Kbelích téměř každý kout, a to mi pomáhá v mé práci.
Starostou jsem od roku 1997 a má funkce je opřena o získaný počet hlasů ve volbách, který byl v minulých volbách nejvyšší v polistopadové historii. Důvěra, kterou jsem ve volbách opakovaně získal, mne velmi zavazuje a vím, že je velice snadné ji ztratit. Snažím se nepodceňovat řešení žádného problému, se kterým ke mně lidé přichází a kladu velký důraz na přímý kontakt s nimi. Problémy a starosti Kbel a jejich obyvatel jsou i mými problémy. Nemám rád, když se říká – ono to asi nepůjde. Vždy se snažím najít řešení.

Prosazovat zájmy městské části a spoluobčanů je mým hlavním úkolem. Jsem si vědom toho, že účet mi vystaví naši voliči, kteří posoudí odvedenou práci za čtyři uplynulé roky, v následujících volbách. Proto jsem vždy věren svému heslu: „řeči jsou k ničemu, rozhodují výsledky“. Závěrem musím poděkovat svým kolegům ze spolku Kbely – náš domov a celému pracovnímu kolektivu na radnici, kteří mi velkou měrou pomáhají toto heslo naplnit.

Pavel Žďárský