1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

MAPOVÉ APLIKACE (územní plán, technická mapa, cenová mapa a spousta dalších)


Domovní řád (pro užívání a nakládání s byty a společnými částmi domů ve vlastnictví Obce hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19)