1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Finanční výbor
Informace Členové

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (14. 11. 2018) byl ustaven Finanční výbor (Usnesení č. 60/18/star.)

Finanční výbor :
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části,
b) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a závěrečnému účtu městské části,
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.

Členy finančního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty městské části, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě městské části.

 

Zveřejněné zápisy Finančního výboru pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 18. 3. 2020

Zápis z jednání 9. 12. 2019

Zápis z jednání 26. 2. 2019

Zápis z jednání 11. 12. 2018

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19