1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise BK Černé ubytovny
Informace Členové

Na 24. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 11.10.2019 byla ustavena Komise BK Černé ubytovny (Usnesení č. 79/18/Star)

Komise BK Černé ubytovny byla ustavena na 24. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 11.10.2019 usnesením č. 79/18/Star jako součást Bezpečnostní komise Rady Městské části Praha 19 jako její poradní orgán. Obsahem činnosti BK Černé ubytovny je hledání optimálního postupu k vyřešení problematiky takzvaných černých ubytoven na území Městské části Praha 19. Její hlavní snahou je získat zejména v legislativní oblasti nástroj k řešení problematiky černých ubytoven.

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19