1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise dopravy
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise dopravy (Usnesení č. 47/18/star.)

Komise dopravy je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části ve věcech dopravy. Přináší a zabývá se podněty k řešení dopravního značení, stavebních úprav komunikací, ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Vyjadřuje se k developerských záměrům. Svá stanoviska poskytuje Radě městské části k dalšímu jednání.

Zveřejněné zápisy Komise dopravy pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 14. 9. 2020

Zápis z jednání 9. 10. 2019

Zápis z jednání 23. 1. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19