18. 1. 2023

OZNÁMENÍ
o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky dle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů.

1. Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00
hodin.

2. Místem konání voleb jsou volební okrsky :
– č. 19001 ve volební místnosti na adrese ZŠ Albrechtická 732 ,
– č. 19002 ve volební místnosti na adrese Lidový dům, Toužimská 244,
– č. 19003 ve volební místnosti na adrese DS, Mladoboleslavská 20, vchod z ulice Krnské
– č. 19004 ve volební místnosti na adrese Lidový dům, Toužimská 244,
– č. 19005 ve volební místnosti na adrese KNAUF, Mladoboleslavská 949 ,
– č. 19006 ve volební místnosti na adrese ZŠ Albrechtická 732 ,

a to pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Praze 9 – Kbelích .

3. Katastrální území Kbely je součástí jednoho volebního obvodu Hl. m. Prahy pro prezidentské volby .

4. Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svoji totožnost , státní občanství České republiky , který alespoň druhý den voleb , dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb v této výše uvedené městské části přihlášen k trvalému pobytu .

V případě volby na voličský průkaz , volič zde není přihlášen k trvalému pobytu , předloží ještě tento.

5. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby budou voliči předány v den konání voleb ve volební místnosti .

V Praze Kbelích 17. 1. 2023
Ivana Šestáková
místostarostka MČ Praha 19

Ilustrační obrázek