8. 6. 2021

Ve dnech 20. – 21. 9. 2021 bude se souhlasem ministra obrany provedeno vojenské cvičení v objektu Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. Jedná se konkrétně o Vodojem Klíčov, Mladoboleslavská 865/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany. V tomto objektu bude probíhat vojenský výcvik aktivní zálohy, zaměřený na ochranu a obranu objektů důležitých pro obranu státu.

Cvičení s názvem HRADBA 2021 bude probíhat v součinnosti se složkami IZS, zejména však s PČR.
Vzhledem k charakteru cvičení bude v rámci něj používána vojenská přepravní technika a budou používány ruční zbraně střelbou cvičným střelivem.

Jsme si vědomi, že dotčená oblast je již zatížena přesuny vojsk a hlukem v souvislosti s blízkostí letiště Praha – Kbely. Věřte, že činnost vojsk omezíme na nezbytně nutnou míru, aby nedocházelo k neopodstatněnému rušení klidu obyvatel přilehlých lokalit. My věříme, že náš záměr a nutnost takovéhoto výcviku pochopíte, je přece v našem společném zájmu přispět k zvyšování schopností Armády ČR v případě nevojenské i vojenské krizové situace, jakým ochrana důležitých objektů a objektů možného napadení bezesporu je.

Kontaktní osobou za Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha je podplukovník Ing. Pavel Kácl, MBA: tel. 606 740 368, 973 229 521, e-mail: kaclp@army.cz.