17. 8. 2021

Všechna setkání proběhnou za dodržení příslušných protiepidemiologických opatření.

01.09.2021 Informační schůzka účastníků
rekondičního pobytu Skalní mlýn
Zahrada Mladoboleslavská 20
12.09.2021 Divadelní představení „Čarodějka“
29.09.2021 Obří akvárium Hradec Králové
Vyjížďka lodí Arnošt z Pardubic
27.10.2021 Zámek Radim, Nové dvory
24.11.2021 MŠ Letců – Vánoce
Lidový dům
Výroční členská schůze 2019, 2020
09.12.2021 Vánoční koncert Lidový dům
Kamil Emanuel Gott s dcerou
14.12.2021 Václavské trhy Budyšín
Přihlášení a platby na jednotlivé akce je třeba provádět předem buď přes účet naší organizace 260958696/0300, nebo
hotově u předsedkyně, nebo hospodářky.
Dotazy zodpoví Anna Zborníková 722963961

Ilustrační obrázek