22. 1. 2024

Vážení občané Kbel,
dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste naše koledníky s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, které není nikdy dost.

V letošním roce se podařilo ve Kbelích vykoledovat částku 20.035 Kč. Celkový výtěžek Charity Neratovice v Tříkrálové sbírce 2024 byl v rekordní výši 228.344 Kč. Již loňským záměrem Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Neratovice bylo získat finance na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou část zdejší zahrady. Ačkoliv se nám vloni podařilo vybrat celou zamýšlenou částku, ukázalo se, že při současných cenách práce i materiálu to na realizaci tohoto projektu bohužel nestačí. Pro letošní rok tak zůstalo hlavním záměrem sbírky získat chybějící finance na výstavbu chodníků, odpočinkových zón s altánem a celkovou revitalizaci zahrady, což se nám, i díky Vaší štědrosti, konečně podařilo. Zbývající část vybraných peněz bude využita na nákup potřeb pro kreativní činnosti a rehabilitační sportovní vybavení pro seniory a pro práci s mládeží.

Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, že jsme se letos mohli znovu osobně setkávat a uspořádat tradiční koledu Tří králů, která byla více než úspěšná. Do nového roku 2024 nezbývá než popřát nám všem pevné zdraví, mnoho dalších milých setkání a nekonečný úsměv na tváři.
Děkujeme za Vaši štědrost.

Irena Růžičková
Vedoucí kanceláře a provozu
Koordinátor Tříkrálové sbírky

Dopis Charity Neratovice v PDF(172KB)

Ilustrační obrázek