9. 3. 2022

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám co nejupřímněji poděkoval za součinnost v rámci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS).

Chtěl bych tímto vyzdvihnout příkladnou spolupráci s ředitelem ZŠ Praha – Kbely panem Mgr. Bc. Květoslavem Přibilem, MBA. Díky Vaší podpoře, jeho aktivitě, obětavému přístupu a pochopení se nám podařilo naplánovat pětikolový branný závod (O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha) pro vybrané ZŠ všech městských částí. Soutěže se budou konat s podporou výše zmíněných kbelských subjektů v areálu ZŠ Praha – Kbely a okolí.

První kolo zamýšlíme realizovat jen pro ZŠ Praha – Kbely v rámci projektového dne (12. 4. 2022), druhé kolo pro ZŠ Prahy 1-7 plánujeme na 26. 4. 2022, třetí kolo pro ZŠ Prahy 8-14 na 3. 5. 2022, čtvrté pro ZŠ Prahy 15-22 na 17. 5. 2022 a finálové klání se uskuteční v září 2022. A nezůstalo jen u toho, budeme prezentovat AČR i POKOS na třech besedách s žáky této ZŠ, z nichž první již úspěšně proběhla.

Vážený pane starosto, ještě jednou děkuji za Vaši ochotu a přístup a věřím, že na příklad Kbel naváží i další městské části a školy a my budeme moci v příštím roce aktivity rozšířit a třeba zapojit i školy střední.

Vážený pan
Pavel Žďárský
starosta
Úřad městské části Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 9

Originální dopisu v PDF verzi zobrazíte po klepnutí na tento odkaz: 2022_03_09_KVV_podekovani_POKOS

Ilustrační obrázek