1. 4. 2022

V úterý 29. března 2022 vyrazili vojáci Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha do Základní školy Praha – Kbely, aby společně s vojáky 24. základny dopravního letectva Praha Kbely žákům čtvrtých a pátých tříd představili Armádu ČR a program POKOS (Příprava občanů k obraně státu).

Po krátké prezentaci v tělocvičně, kde se dozvěděli základní informace o Armádě ČR a POKOSu už je čekala dynamická ukázka výcviku služebních psů. Velkým potleskem odměnili čtvrťáci figuranta i vojenského kynologa za výkon při zadržení pachatele. Od vojenských zdravotníků dostali spoustu praktických rad pro správné poskytnutí první pomoci. Ve vojenském stanu si zájemci mohli prohlédnout vojenské uniformy a vyzkoušet třeba nasadit barety nebo taktickou vestu a novou balistickou přilbu.
Nicméně nejvíce všechny nadchla nová Toyota Hilux, která byla v permanentním obležení pražských školáků. „Bylo to super, všechno, ukázka psů, zdravotníci, věci ve stanu a vojenská technika, prostě paráda“, popsal své dojmy Jakub z 5.D.

Na závěr ředitel Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha plukovník Marián Margai poděkoval vojákům 24. základny dopravního letectva Praha Kbely za skvělou práci na ukázkách. Jmenovitě zdravotníkům četaři Františku Zouharovi a četaři Pavlu Kančimu, vojenským kynologům rotnému Martinu Hanáčkovi, svobodnici Anně Janebové a četařce Adrianě Švecové.
Přítomné učitele a žáky pozval na branný závod „O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha“, který se uskuteční v dubnu a květnu ve spolupráci se Základní školou Praha-Kbely a starostou Prahy 19. Ve čtyřech kolech si žáci základních škol městských částí Prahy 1-22 ověří fyzickou zdatnost a obratnost při překonávání překážek, ale i znalosti z oblasti POKOS. Vítězové těchto kol poměří své síly ve finálovém klání v září 2022.

Mgr. Martina Sofie Halíková, tisková mluvčí KVV hl. m. Praha