9. 9. 2021

Evidenci úkrytů vede a jejich kontrolu provádí Magistrát hl. m. Prahy (§ 15 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (§ 10 odst. 5, písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Přehled stálých úkrytů na území hl. m. Prahy se v současné době aktualizuje. Kontaktní osobou je Mgr. Daniel Maroušek tel 236 004 810.

Mapa Prahy se zakreslenými úkryty

Přehled stálých úkrytů v PDF : Správní obvod Praha 19

Přehled stálých úkrytů na území správního obvodu Praha 19 (území MČ Praha 19, MČ Praha – Čakovice, MČ Praha – Satalice, MČ Praha – Vinoř)

Ev.číslo Adresa – místo Vlastník úkrytu Kapacita
1190124 Albrechtická 732/1 Městská část Praha 19, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce 100
1190143 Bakovská 885/3 GAMATEL s.r.o. 50
1190140 Budovatelská 155/11 Flaga s.r.o. 150
1190069 Budovatelská 426 VELA Velkoobchod železářským zbožím, spol. s r.o. 100
1190109 Jilemnická 655/4 Městská část Praha 19, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce 150
1190108 Luštěnická 717/1 Městská část Praha 19, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce 50
1190110 Lužanská 704/8 Městská část Praha 19, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce 50
1190054 Mladoboleslavská 347/15 Magna Closures a.s. 600
1190131 Oderská 333 IMPERA spol. s r.o 300
1190114 Toužimská 659/75 Bytové družstvo Toužimská 658, 659, 660 150

Úkryt je stavbou primárně určenou, kolaudovanou a užívanou k ochraně obyvatelstva. Jedná se o stavbu civilní ochrany ve smyslu § 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenci staveb civilní ochrany (úkrytů) vede a jejich kontrolu provádí Magistrát hl. m. Prahy (§ 15 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (§ 10 odst. 5, písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Z hlediska typu události, resp. stavu, kdy je potřeba řešit ochranu obyvatelstva ukrytím, rozlišujeme úkryty na stálé a improvizované a provizorní úkryty.

Stálé úkryty a improvizované úkryty (dříve se používal název protiradiační úkryty) se využívají pouze v případě vojenského ohrožení při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (§ 16 odst. 3 – 7 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) v souladu s plánem ukrytí.

Provizorní úkryty se využívají při mimořádné události s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami. Provizorní úkryt je jakýkoliv prostor ve stávajících stavbách, kde se dá schovat před nebezpečnými látkami. Provizorní úkryty lze vylepšit svépomocí obyvatelstvem provedením úprav zamezujících průnik nebezpečných látek (utěsnění – uzavření oken, dveří, otvorů, vypnutí ventilace apod.). Provizorní úkryty nejsou zahrnuty do havarijního plánu a nejsou uváděny na tomto webu.

Podrobnější informace k přípravě improvizovaného úkrytu najdete na webové stránce hasičského záchranného sboru: http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx – Sebeochrana obyvatelstva ukrytím.

Ilustrační obrázek