8. 4. 2024

STAROSTA MČ PRAHA 19

v souladu s § 16, odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů:

stanovuje

minimální počet členů okrskových volebních komisí ve volebním okrscích na území MČ Praha 19 k. ú. Kbely, tj. č. 19001 až 19006, ve výši 5 členů.

V Praze Kbelích dne 8. 4. 2024
Ivana Šestáková, v.r.
místostarostka MČ Praha 19

Vyvěšeno dne: 8.4.2024

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A 19
Úřad městské části – kancelář starosty
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 00
Tel. 284080826, 284080824
e-mail: ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz

Ilustrační obrázek, text v článku