18. 11. 2021

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, připravil pro veřejnost dotazník k bezpečnosti při cestování a pohybu po Praze. Dotazník je k dispozici do konce listopadu 2021.

Jak vnímáte jako chodec, cyklista, řidič či cestující v městské hromadné dopravě rizika při pohybu a cestování v hlavním městě? Chceme znát Vaše názory a postoje, které využijeme při tvorbě Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy a také při realizaci opatření BESIP.

Dotazník je anonymní, jeho vyplnění Vám nezabere příliš času (15 – 20 minut) a Vaše odpovědi pomohou ke zlepšení bezpečnosti nás všech na komunikacích v hlavním městě.

Prosíme o vyplnění ankety: https://www.survio.com/survey/d/strategie-besip-v-praze

Děkujeme

zdroj: praha.eu

Ilustrační obrázek