7. 9. 2021

Společnost Teplo pro Kbely a.s. je společným podnikem Městské části Prahy 19 a společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Myšlenka na projekt Teplo pro Kbely se zrodila v průběhu roku 2019, jednak na základě velmi dobrých referencí v podobě výstavby plynové kotelny pro novou sportovní halu ve Kbelích, kterou zajistil Prometheus, a dále současné potřeby Městské části Praha Kbely 19 řešit zastaralou teplovodní síť a neefektivní způsob dodávky tepla z centrálního systému zásobování teplem. Tento způsob vykazoval velice časté výpadky dodávek, značné ztráty v rozvodech zastaralé teplovodní sítě, a hlavně vysoké konečné ceny pro spotřebitele z řad kbelské veřejnosti. Proto Prometheus, energetické služby, a.s. oslovil vedení MČ Praha 19 s nabídkou společného dlouhodobého projektu modernizace výroby a dodávek tepla.

Od 1.1.2021 tak společnost Teplo pro Kbely, a.s. zahájila svoji činnost podle schválených dokumentů, tedy jako společný akciový podnik. Majoritní část akcií vlastní společnost Prometheus, statutární orgán společnosti je tvořen zástupci koncernu Pražská plynárenská, a.s. a Prometheus realizuje výstavbu a modernizaci vytápění ve Kbelích. Menšinový podíl akcií je v rukou Městské části Praha 19, zástupci městské části tvoří Dozorčí radu společnosti Teplo pro Kbely, a.s.

Teplo pro Kbely, a.s. poskytuje v souladu se záměrem společného podniku a požadavky vedení Městské části Praha 19 komplexně energetické služby ve vybraných lokalitách ve Kbelích.

Dodávka tepla je zajišťována na základě provedené výstavby moderních plynových kotelen s rozvodem teplovodní sítě do bytových domů, které jsou ve vlastnictví Městské části Prahy 19.

Jedná se o lokality :

Rožďalovická, Toužimská, Katusická, Jilemnická, Zdravotní středisko, Lidový dům Toužimská.

Komplexní energetické služby zahrnují zejména:

nepřetržitý provoz 24 hodin denně/7 dní v týdnu s dálkovým dozorem a dohledem

odbornou obsluhu kotelny v režimu týdenních periodických kontrol

veškeré opravy a potřebnou údržbu kotelny, zajištění veškerých předepsaných kontrol, zkoušek a revizí

výrobu a dodávky tepelné energie.

 

Současně Teplo pro Kbely a.s. zajišťuje dodávky tepelné energie pro příspěvkové organizace a objekty Městské části Prahy 19:

ZŠ Albrechtická

MŠ Albrechtická

MŠ Letců

Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43

Domov pro seniory Borovnická

Domov pro seniory Mladoboleslavská

 

Dodávky jsou uskutečňovány z moderních energetických zdrojů, které realizovala společnost Prometheus, energetické služby, a.s. v rámci dohody s Městskou částí o společném podniku.

Více na https://www.teploprokbely.cz/

Ilustrační obrázek