3. 3. 2021

Podepsání smlouvy o založení společného podniku Teplo pro Kbely a.s. mezi Městskou částí Praha 19 a firmou Prometheus energetické služby a.s.

Dne 22. 10. 2020 byla podepsána smlouva o založení společného podniku Teplo pro Kbely a.s. mezi Městskou částí Praha 19 a firmou Prometheus energetické služby a.s. Náš partner firma Prometheus je prostřednictvím Pražské plynárenské ve 100 % vlastnictví hl. m. Prahy. Městská část tedy založila společný podnik s městskou firmou, která se na profesionální úrovni zabývá výrobou a dodávkami tepla.

Hlavním cílem nové společnosti bude rekonstrukce a modernizace tepelného hospodářství, profesionální správa a řízení dodávek tepla. Díky přechodu na nové moderní plynové zdroje a rekonstrukci rozvodů dojde ke snížení ceny tepla pro obyvatele bytových domů až o 20 %. Snížení ceny se bude týkat všech domácností v bytových domech, které jsou nyní zásobovány teplem prostřednictvím naší městské části. Snížení cen bude postupné, tak jak budou jednotlivé bytové domy přecházet na nové zdroje tepla. V neposlední řadě dojde i k zásadnímu zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a odpadnou pravidelné odstávky teplé vody v letních měsících.
Video reportáž o podpisu smlouvy a důsledcích tohoto podpisu o společném podniku Teplo pro Kbely. 
https://www.youtube.com/watch?v=96FW5I1cH-Q&ab_channel=KbelyTV