18. 1. 2023

Vážení občané Kbel,

dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste koledníky z farnosti Kbely s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, které není nikdy dost.

V letošním roce se podařilo ve Kbelích vybrat částku 20.090 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2023, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši 170.103 Kč. Tato částka bude z největší části použita na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou část zdejší zahrady, také budeme pokračovat v projektu Adopce na dálku.

Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, že jsme se letos mohli znovu osobně setkávat a uspořádat tradiční koledu Tří králů, na rozdíl od předchozích let plných omezení. Vstupujeme do nového roku 2023 s optimistickou vizí a přejeme si, ať je pro nás všechny tento rok ještě lepší a bohatší na společné zážitky, než rok předchozí.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Mgr. Lenka Urbanová
ředitelka Charity Neratovice

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek