1. Místní a časová dostupnost

1a

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.

 • Úřad: Úřad městské části Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely
 • Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – detašované pracoviště Praha 9 – Kbely, Železnobrodská 764
 • Oddělení: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Správní obvod sociálně-právní ochrany dětí, území městských částí:

 • Kbely
 • Satalice
 • Vinoř

Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí:

H – N
Mgr. Michaela Brázdilová – sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, kurátor pro děti a mládež
A – G
Mgr. Pavlína Procházková – sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež
O – Ž
Bc. Zuzana Klementová DiS. – sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež

Zastupitelnost pracovníků OSPOD

 • Všichni pracovníci OSPOD se vzájemně zastupují v celé agendě OSPOD.
 • V agendě náhradní rodinné péče zastupuje Mgr. Brázdilovou, Mgr. Procházková.

V případě zástupu za klíčového pracovníka případu, bude neprodleně po zajištění nezbytných úkonů, předán případ klíčovému pracovníkovi případu. Klienti jsou o nepřítomnosti klíčového pracovníka informováni sdělením na dveřích kanceláře příslušného pracovníka. V případě, že by nebyl přítomen žádný sociální pracovník, převezme jakýkoliv pracovník OSZV kontakt na klienta, který je neprodleně předán sociálnímu pracovníkovi, který se s klientem neprodleně spojí.

Zabezpečení SPO na území správního obvodu

 • Pracovníci poskytují SPO bez časové prodlevy po celém správním obvodu, a to dle akutnosti případu
 • Způsob dopravy po správním obvodu:
  • Městská hromadná doprava
  • Služební vozidlo ÚMČ Praha 19

Pracovníci OSPOD mají k dispozici služební mobilní telefony, takže i v případě jejich nepřítomnosti na pracovišti, jsou v dosahu na těchto telefonech. Po pracovní době spadá řešení akutních případů SPO na pracovníka, který má právě pohotovost a tím k dispozici i pohotovostní služební mobilní telefon.

1b

Doba výkonu SPO je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPO poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti. Osobní výkon SPO je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěn nepřetržitou pracovní pohotovostí.

Dostupnost pracovníků SPOD
Pracovníci SPOD v rámci stanovené úřední doby, tedy:

PO 8:00 – 12:00 13.00 – 17.30
ÚT 8:00 – 12:00 13.00 – 15.00 objednaní klienti
ST 8:00 – 12:00 13.00 – 17.30
ČT 8:00 – 12:00 13.00 – 15.00 objednaní klienti
PÁ 8:00 – 14:00 objednaní klienti

 • V době nepřítomnosti pracovníka na pracovišti během pracovní doby ho zastupuje pověřený pracovník SPO.
 • Všichni pracovníci jsou při práci v terénu v dosahu svých služebních mobilních telefonů.
 • O jednáních, kde je nutné mobilní telefon vypnout, je informován vedoucí a zajistí poskytování SPO pověřením jiného pracovníka, nebo případ převezme sám

Nepřetržitá pracovní pohotovost

 • Rozpis pracovní pohotovosti jednotlivými pracovníky SPO na daný měsíc určuje vedoucí OSPOD, a to vždy do konce měsíce, který rozpisu pohotovosti předchází.
 • Rozpis pracovní pohotovosti má k dispozici každý pracovník OSPOD, vedoucí odboru a tajemník ÚMČ Praha 19.
 • Pracovní pohotovost navazuje na konec pracovní doby v pracovních dnech a na dny pracovního klidu.
 • Telefonní číslo na služební mobilní telefon, kterým je pohotovost zajištěna, má k dispozici Policie ČR MO Čakovice a Obvodní soud pro Prahu 9.
 • Pohotovostní mobilní telefon je předáván mezi jednotlivými pracovníky v ten den ráno, kdy jednomu z nich pracovní pohotovost končí a druhému začíná.
 • O průběhu pohotovosti je informován vedoucí OSPOD a v případě řešení akutního případu i jeho klíčový pracovník, a to dle závažnosti případu, ale vždy neprodleně po nástupu do zaměstnání v pracovní den navazující na den řešení případu. Pracovník pohotovosti předá klíčovému pracovníkovi veškerý spisový materiál, který se váže k případu během pohotovosti, a to včetně informování příslušného OSPOD, pokud klient případu není místně příslušný našemu správnímu obvodu.
 • V případě náhlé nepřítomnosti pracovníka pohotovosti je informován vedoucí OSPOD, který zajistí výkon pohotovosti předáním jinému pracovníkovi, nebo pohotovost převezme sám.
 • V rámci pohotovosti jsou řešeny případy dětí, které se ocitnou bez jakékoli péče, v ohrožení života a zdraví či je ohrožen jejich normální vývoj nebo jejich důležitý zájem.
 • Přístup na pracoviště mimo pracovní dobu v době pohotovosti má každý pracovník OSPOD. Každý z pracovníků má osobní kód k zabezpečovacímu zařízení budovy a klíče od vchodu do budovy i kanceláře.