Výroční zpráva za rok 2014 ve formátu pdf

 

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2014
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ilustrační obrázekč. e. – 3/2014 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Právní služby
Zveřejněno: 10. 7. 2014

Ilustrační obrázekč. e. – 2/2014 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Lidový dům
Zveřejněno: 26. 5. 2014

Ilustrační obrázekč. e. – 1/2014 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozpočet MŠ a ZŠ Kbely
Zveřejněno: 10. 3. 2014